Dr Netrebko

Tijdens de Coronaperiode neemt Dr Netrebko de raadplegingen over van Dr De Moerloose, die van thuis uit werkt (zie hiernaast)

 Dr De Moerloose

Tijdens de huidige corona periode kunt u een vraag per SMS sturen of bellen naar 0475643138 of - en liefst- per mail naar dokter.edm@gmail.com

Werking tijdens de Coronaperiode

  • Doordat ik tot de hoogrisicogroep behoor (>65 jaar, 2 x hartinfarct doorgemaakt en hoge bloeddruk) neemt Dr Netrebko de consultaties over tot na de risico periode. Probeer alle niet dringende raadplegingen via mail af te werken. Bij keelpijn + hoofdpijn + snotneus + hoesten en koorts : EERST tefefonisch contact nemen met de dokter.

  • Because I belong to the high-risk group (>65 years, history of 2 x myocardial infarction and high blood pressure), Dr Netrebko takes over the consultations until after the risk period. Try to complete all non-urgent consultations bij email. For combined sore throat, headache, snot nose, cough and fever: contact the doctor FIRST by telephone.

  • Parce que j'appartiens au groupe à haut risque (> 65 ans, 2 x infarctus du myocarde et hypertension), le Dr Netrebko reprend les consultations jusqu'à la fin de la période à risque. Essayez de terminer toutes les consultations non urgentes par e-mail. Pour une symtomatologie comprenant des maux de gorge, des maux de tête, la morve, la toux et la fièvre: contactez D'ABORD le médecin par téléphone

Dr Eddy De Moerloose 

 

Wachtdiensten

 

 

Info over de wachtdiensten van huisartsen, apothekers, tandartsen tijdens weekends, feestdagen, nacht:

klik op één van de onderstaande items

 

 

apotheek van wacht in jouw buurt

 

dokter van wacht

 

tandarts van wacht

 

Samenwerkingsverband