Dr Netrebko 0487 69 61 58

 Dr De Moerloose

Tijdens de huidige corona periode kunt u een vraag per SMS sturen naar 0475 64 31 38 of - en liefst- per mail naar dokter.edm@gmail.com

Ik neem een pauze van 9 tot en met 25 Mei

Je prends une pause du 9 jusqu'au  25 Mai inclus

I take a break from 9 until 25 of May included

 

Dr Netrebko 

  • vervangt mij

  • me remplace

  • replaces me

 

Ik lees  mijn mails regelmatig tijdens mijn afwezigheid

Pendant mon absence je lis mon courier régulièrement

During my absence I read my mail on a regular base

Werking tijdens de Coronaperiode

  • Doordat ik tot de hoogrisicogroep behoor (>65 jaar, 2 x hartinfarct doorgemaakt en hoge bloeddruk) :  Probeer alle niet dringende raadplegingen via mail af te werken. Bij keelpijn + hoofdpijn + snotneus + hoesten en koorts : EERST contact nemen met de dokter.

  • Because I belong to the high-risk group (>65 years, history of 2 x myocardial infarction and high blood pressure): Try to complete all non-urgent consultations bij email. For combined sore throat, headache, snot nose, cough and fever: contact the doctor FIRST .

  • Parce que j'appartiens au groupe à haut risque (> 65 ans, 2 x infarctus du myocarde et hypertension): Essayez de terminer toutes les consultations non urgentes par e-mail. Pour une symtomatologie comprenant des maux de gorge, des maux de tête, la morve, la toux et la fièvre: contactez D'ABORD le médecin 

Dr Eddy De Moerloose 

 

Wachtdiensten

 

 

Info over de wachtdiensten van huisartsen, apothekers, tandartsen tijdens weekends, feestdagen, nacht:

klik op één van de onderstaande items

 

 

apotheek van wacht in jouw buurt

 

dokter van wacht

 

tandarts van wacht

 

Samenwerkingsverband